Specjaliści: logopeda, neurologopeda, psycholog, terapeuta w Krakowie strzałka do góry

Zespół specjalistów

Halina Szopa

neurologopeda - manager Centrum Terapii Mowy Logos

Jest absolwentką Pedagogiki Specjalnej oraz podyplomowych studiów z logopedii ukończonych w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Ukończyła również studia podyplomowe z neurologopedii w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej Warszawie. W latach 1990/1991 ukończyła 2 semestralne studia z Języka angielskiego na The Univeristy of Illinois at Chicago, USA, co pozwala jej prowadzić zajęcia z osobami dwujęzycznymi.

Przepracowała 10 lat w Centrum Medycznym Med-All w Krakowie jako neurologopeda oraz 20 lat z dziećmi niepełnosprawnymi (przedszkola i szkoły integracyjne) a także z osobami dorosłymi z różnymi niepełnosprawnościami oraz wadami i zaburzeniami mowy. Była wykładowcą na studiach podyplomowych z logopedii w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Prowadzi szkolenia dla nauczycieli przedszkoli i szkół na temat pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, jak również z zakresu emisji głosu. Od ponad 20 lat prowadzi prywatną praktykę logopedyczną.

Uczestniczyła w licznych szkoleniach i kursach logopedycznych o tematyce: „Niedokształcenie mowy o typie afazji”, „Mutyzm” (2017, 2018, Katowice), „Terapia logopedyczna osób laryngektomowanych”, „Terapia logopedyczna osób jąkających się”, „Masaż ustno-twarzowy Castillo Moralesa”.

Bierze udział w corocznych konferencjach Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego PTAF, jest członkiem Polskiego Związku Logopedów. Ma dobre osiągnięcia w pracy z osobami jąkającymi się i z afazją. Jest otwarta na nowe doświadczenia i pomoc drugiemu człowiekowi.

Elżbieta Przerwa-Szwedzicka

logopeda

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalizacja edukacja wczesnoszkolna /1986/. Następnie – Podyplomowe Studium Logopedyczne 1991 /AP Kraków/. Od roku 1986 zatrudniona jako nauczyciel EW, później również logopeda. Lata 1993 i 1999 to kolejno osiągnięcie I i II stopnia specjalizacji zawodowej w dziedzinie logopedii. W latach 1992-2004 pracownik Zakładu Logopedii /AP Kraków/, zajęcia ze studentami I i II roku Studium Logopedycznego.

Od momentu ukończenia Studium Logopedycznego prowadzi z powodzeniem prywatną praktykę logopedyczną, pracuje zarówno z dziećmi – dyslalie, afazje, dyzartrie, dzieci z upośledzeniem lekkim i niedosłuchem, jak i dorośli – afazje, wyrazistość mowy, niedosłuch, itp. Od roku 1991 przyjmuje pacjentów w Poliklinice Profimed /Szara Kamienica/, póżniej Mediprof /ul. Szpitalna/, obecnie Polikmed – Gabinety Lekarskie /ul. Garncarska/.
Pracowała w przychodniach: „POLIMED” – kierownik poradni, MEDICINA 2000, ESKULAP Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne, dom Dziecka nr 7

Systematycznie poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach: „Alalia, niedokształcenie mowy u dziecka–diagnoza i terapia”, „Sztuka porozumiewania się”, „Wspomaganie rozwoju mowy dziecka”, „Pozwólmy dzieciom mówić!” i wielu innych.

Na bieżąco śledzi najnowszą literaturę logopedyczną, publikowane wyniki badań, obserwuje Konferencje Logopedyczne. Uzupełnia materiały, stosuje nowatorskie sposoby i metody terapii, ciągle bogaci warsztat pracy.

Kocha swoją pracę!

Marta Radzik

logopeda, psycholog, psychoterapeuta

Logopeda, psycholog, psychoterapeuta pracujący w nurcie terapii systemowej. Zajmuje się prowadzeniem zajęć terapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz poradnictwem dla rodziców w jednej z krakowskich szkół, a także pracą z indywidualnymi pacjentami i rodzinami w prywatnym gabinecie. Naukowo interesuje się rozwojem psychoseksualnym dzieci i młodzieży, seksualnością kobiet i mężczyzn, a także psychopatologią dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń lękowych. Propagatorka psychologii pozytywnej. Prywatnie miłośniczka dobrych książek i długich podróży.

Beata Żurawel

psycholog dziecięcy i psychoterapeuta rodzinny

Zajmuję się zaburzeniami emocjonalnymi wyrażającymi się lękami, fobiami, trudnościami adaptacyjnymi, mutyzmem wybiórczym, moczeniem nocnym, jąkaniem. W pracy terapeutycznej podążam za rysem indywidualnym każdego dziecka oraz potrzebą budowania więzi emocjonalnej z ważnymi osobami dorosłymi. Na trudności występujące u dziecka patrzę z punktu widzenia systemu rodzinnego.
Przeprowadzam diagnozę psychologiczną dziecka wieku przedszkolnym. Pomagam w podjęciu ważnych decyzji dotyczących np. wyboru szkoły. Prowadzę także zajęcia psychoedukacyne, warsztaty dla rodziców. Ich celem jest zwiększanie kompetencji wychowawczych.

Martyna Smolarek-Płoszaj

neurologopeda

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku filologia polska ze specjalnością logopedia, oraz studia podyplomowe: neurologopedia z elementami tyflologopedii. Uczestniczyłam w wielu kursach logopedycznych m.in. kurs języka migowego, terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym, skuteczne metody pacy z dzieckiem z wadą wymowy. Na co dzień pracuję w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie, prowadzę diagnozę i terapię logopedyczną dzieci z afazją, wadami wymowy, mutyzmem, trudnościami w uczeniu się. Realizuję się również zawodowo biorąc udział w projekcie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci w krakowskim przedszkolu specjalnym, w ramach tych zajęć prowadzę indywidualną terapię dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, opóźnionym rozwojem mowy, dysleksją, niedosłuchem. Prowadzę własną stronę na Facebooku oraz Instagramie o nazwie logobabka, na której chętnie dzielę się swoją wiedzą terapeutyczną, pomocami edukacyjnymi, pomysłami na prowadzenie zajęć, oraz uchylam rąbka tajemnicy jak wygląda praca logopedy.

Agata Stępień

neurologopeda, pedagog

Jest absolwentką pedagogiki i studiów podyplomowych z logopedii, terapii psycho-- pedagogicznej oraz neurologopedii. W Centrum Terapii Mowy zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z wadami wymowy, zaburzeniami komunikacji językowej, w tym niedokształceniem mowy o typie afazji, opóźnionym rozwojem mowy, jąkaniem. Prowadzi zajęcia logopedyczne i korekcyjno- kompensacyjne dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.