Terapia zajęciowa dla osób starszych, poprawa pamięci, wzroku, słuchu, koncentracji, sprawności strzałka do góry

Program „Aktywny senior”

Program „Aktywny senior” ma na celu poprawienie samopoczucia pacjenta i utrzymanie u niego jak najdłużej sprawności psychofizycznej. Jest to indywidualny kontakt z pedagogiem specjalnym i z terapeutą, który rozwija umiejętności pacjenta i jest dużym wsparciem w codziennym funkcjonowaniu.

Program obejmuje terapię zajęciową, która doskonali:

  • pamięć
  • percepcję wzrokową i słuchową
  • sprawność manualną i koordynację ruchową
  • koncentrację

Terapia zajęciowa opiera się na ćwiczeniach oraz zajęciach dostosowanych do indywidualnych potrzeb i ograniczeń danego pacjenta. Mogą to być:gry, zabawy polisensoryczne, malowanie, decaupage, biblioterapia i inne. Terapia poprawia samopoczucie pacjenta, rozwija relacje społeczne i podtrzymuje sprawność psychofizyczną seniora.

Nasi terapeuci (pedagodzy specjalni i terapeuci) mają duże doświadczenie zawodowe w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi i starszymi.
Terapia aktywnie wspiera seniora w jego środowisku domowym poprzez samoobsługę, edukację oraz umiejętne spędzanie wolnego czasu.